Flexi-job in de VZW - Hoe werkt dat?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Door middel van een flexi-job binnen de VZW kunnen gepensioneerden en bepaalde andere werknemers onbelast en vrij van sociale bijdragen een centje bijverdienen. De VZW betaalt een verlaagd tarief van 25% werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber.

FLEXI-JOBS in een VZW: de mogelijkheden

Sinds 1 januari 2023 kunnen VZW’s actief in de sportsector, de exploitatie van bioscoopzalen, podiumkunsten en muziek (maar geen artistieke functies) en de zorgsector gebruikmaken van het systeem van flexi-jobs. Opdrachten die door kunstwerkers kunnen worden gedaan in de VZW zijn uitgesloten om in de podiumkunsten als flexi-jobber aan de slag te gaan De VZW mag hier bijgevolg geen flexi-jobber voor aanstellen!
 
Meer specifiek gaat het om deze paritaire comités:

  • PC 223 voor de sport.
  • PSC 303.03 voor bioscoopzalen.
  • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals werd bepaald door de wet van … tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
  • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten of van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
  • De evenementensector kan bij koninklijk besluit aan deze lijst toegevoegd worden wanneer er een paritair comité zou opgericht worden.

En FLEXI-JOBBER in dienst nemen

Om als VZW een flexi-jobber in dienst te nemen, moet deze persoon daadwerkelijk in de mogelijkheid zijn om een flexi-job uit te oefenen. Dit is het geval voor werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt. Gepensioneerden mogen ook een flexi-job uitoefenen.
 
De VZW stelt een raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst op opdat de flexi-jobber in dienst kan genomen worden.

De arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk, vol- of deeltijds, voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven taak zijn.
 
De raamovereenkomst bevat de volgende gegevens:

  • de identiteit van werkgever en werknemer;
  • een beknopte beschrijving van de functie;
  • het flexiloon;
  • of de flexi-arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk zal zijn, en binnen welke termijn ze aan de flexi-jobber voorgesteld moet worden
  • een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobwerknemer moet voldoen om een flexi-job te kunnen uitoefenen.

Naast bovenstaande overeenkomsten zal de VZW ook een Dimona-aangifte moeten doen.

Stel dat er een mondelinge overeenkomst is, zal er steeds per dag dat de flexi-jobber werkt een aangifte gedaan moeten worden waar het begin- en einduur van de taak wordt vermeld. Indien er een schriftelijke overeenkomst is, doet de VZW een aangifte voor een periode die niet langer mag zijn dan een kwartaal. Hier moet de VZW ook aanwezigheidsregistratie doen.

Voor meer informatie kan de VZW de website van de overheidsdienst Sociale Zekerheid consulteren.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.