Belastingvrije vrijwilligersvergoeding - nu ook mogelijk voor meerdere soorten VZW’s

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Er zijn drie soorten vrijwilligersvergoedingen:

  • De forfaitaire vrijwilligersvergoeding;
  • De reële vrijwilligersvergoeding;
  • De combinatieregeling.

Een handig stappenplan met meer uitleg over de verschillende vrijwilligersvergoedingen vind je hier.
Meer info over de vrijwilligersvergoeding vind je hier

OnbelasT

De vrijwilligersvergoeding is in principe een terugbetaling van kosten die de vrijwilliger maakt voor zijn activiteiten binnen de vereniging. Omdat het dus om een terugbetaling van kosten gaat en niet over een  'loon', is de vrijwilligersvergoeding niet belastbaar. Deze dient ook niet in de aangifte van de personenbelasting opgenomen te worden, zie verder.

Om vrijgesteld te worden van belasting mag de vrijwilligersvergoedingen niet hoger zijn dan de vastgestelde maxima.
Hier vind je de geïndexeerde maximumbedragen van de vrijwilligersvergoeding.

Binnenkort ook voor VZW’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting

Momenteel kunnen VZW’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting vrijwilligersvergoedingen uitkeren die vrijgesteld worden van belasting.

VZW’s die onderworpen zijn aan de  vennootschapsbelasting kunnen geen belastingvrije vrijwilligersvergoedingen uitkeren. 

Maar daar komt verandering in. De FOD Financiën zal zijn standpunt bijsturen waardoor binnenkort ook VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting vrijwilligersvergoedingen kunnen uitkeren die vrijgesteld worden van belasting. Dat bevestigde de minister in een antwoord op een parlementaire vraag.
Een aantal VZW’s, bijvoorbeeld grotere festivals , werden na controle van de fiscus onderworpen aan de vennootschapsbelasting in plaats van de rechtspersonenbelasting.  Hierdoor konden ze niet meer werken met vrijwilligers.

De ruimere interpretatie, zoals nu aangekondigd door de minister, lost dit probleem op en stelt ze in staat opnieuw onbelaste vrijwilligersvergoedingen uit te keren. We brengen jullie op de hoogte wanneer dit in voege gaat.
 

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.