Belastingvrije vrijwilligersvergoeding - nu ook mogelijk voor meerdere soorten VZW’s

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Er zijn drie soorten vrijwilligersvergoedingen:

  1. De forfaitaire vrijwilligersvergoeding;
  2. De reële vrijwilligersvergoeding;
  3. De combinatieregeling.

Een handig stappenplan met meer uitleg over de verschillende vrijwilligersvergoedingen vind je hier.
Meer info over de vrijwilligersvergoeding vind je hier

Onbelast

​​De vrijwilligersvergoeding is in principe een terugbetaling van kosten die de vrijwilliger maakt voor zijn activiteiten binnen de vereniging. Omdat het dus om een terugbetaling van kosten gaat en niet over een  'loon', is de vrijwilligersvergoeding niet belastbaar. Deze dient ook niet in de aangifte van de personenbelasting opgenomen te worden.
​​
​​Om vrijgesteld te worden van belasting mag de vrijwilligersvergoedingen niet hoger zijn dan de vastgestelde maxima.
​​
​​Hier vind je de geïndexeerde maximumbedragen van de vrijwilligersvergoeding (ook van de afgelopen jaren).

​Ook voor VZW’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting

​​Voorheen konden enkel VZW’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting vrijwilligersvergoedingen uitkeren die vrijgesteld worden van belasting.
​​VZW’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting konden geen belastingvrije vrijwilligersvergoedingen uitkeren. 
​​
​​Maar daar kwam verandering in. Op 3 januari verscheen er een circulaire waarin de FOD Financiën zijn standpunt heeft bijgesteld. Voortaan kunnen ook VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting vrijwilligersvergoedingen uitkeren die vrijgesteld worden van belasting. 
​​
​​Een aantal VZW’s, bijvoorbeeld grotere festivals, werden na controle van de fiscus onderworpen aan de vennootschapsbelasting in plaats van de rechtspersonenbelasting.  Hierdoor konden ze niet meer werken met vrijwilligers.
​​De ruimere interpretatie lost dit probleem op en stelt ze in staat opnieuw onbelaste vrijwilligersvergoedingen uit te keren. 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.