De kostendelende vereniging: actie voor 31.01.2017

Geschreven op door
Categorie btw

Wat is een kostendelende vereniging?

De algemene regel is dat vrijgestelde btw-belastingplichtigen die onderling ondersteunende diensten aan elkaar leveren tegen betaling aan btw onderworpen zijn. Dit is zo, ook al oefenen deze verenigingen voor het overige vrijgestelde activiteiten uit.

De oprichting van een kostendelende vereniging is dan een oplossing om niet aan btw onderworpen te zijn voor deze activiteiten. Met andere woorden, de kostendelende vereniging moet op deze diensten geen btw aanrekenen aan haar leden. Dat heeft als voordeel dat de leden niet de meerkost aan btw moeten dragen.  

Voorbeeld

Een vzw A (bv. ziekenhuizen, scholen,...) kan bepaalde diensten (bv. gemeenschappelijk secretariaat) verlenen aan een andere vzw B. Voor haar andere activiteiten is vzw A vrijgesteld van btw. Voor deze ondersteunende activiteit moet vzw A btw aanrekenen op haar factuur aan vzw B. Voor vzw B is dit nadelig omdat ze de btw niet kan recupereren aangezien ze zelf vrijgesteld is van btw. 

Hiervoor kan dus een kostendelende vereniging worden opgericht, waarbij een aantal diensten worden samengebracht in een groepering en aangeboden aan haar leden. Aangezien de kostendelende vereniging geen btw moet aanrekenen op deze diensten, is dit voordelig voor de leden die de meerkost van de btw niet moeten dragen. 

Welke actie is vereist? 

Bij de oprichting van een kostendelende vereniging, moeten er binnen de maand na de start van haar activiteit de volgende zaken gebeuren:

  • het indienen van een aangifte bij haar btw-kantoor;
  • het voorleggen van een ledenlijst met vermelding van hun activiteiten;
  • het overmaken van een kopie van de samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door alle leden (enkel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid). 

De btw-administratie verwacht nu dat de kostendelende verenigingen, die vóór 1 juli 2016 bestonden of opgericht zijn vanaf 1 juli 2016 tot 31 december 2016, de bovenstaande verplichtingen in orde brengen uiterlijk op 31 januari 2017.  

Daarnaast raden we aan van de gelegenheid gebruik te maken om nog eens na te gaan of uw kostendelende vereniging voldoet aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling. 

Indien uw vereniging hierover nog met vragen zit, geef gerust een seintje!