VZW of feitelijke vereniging in 3 stappen

Als je je non-profit club wil starten, heb je de keuze tussen twee mogelijkheden: ofwel start je met een feitelijke vereniging, ofwel kies je voor een VZW. Hoe maak je nu de keuze tussen de twee? Volg onderstaande stappen.

Let op! De afweging tussen een VZW en een feitelijke vereniging is geen zwart/wit oefening. Het is vooral belangrijk dat je de verschillende overwegingen goed bespreekt binnen je bestuur en samen de beslissing neemt.

 

STAP 1: IS EEN VERENIGINGSVORM WEL MOGELIJK?

Wat absoluut niet kan in een VZW of feitelijke vereniging is het verdelen van winst onder de leden, bestuurders enz. Indien het de bedoeling is om dat te doen, dan moet men voor een vennootschapsvorm kiezen (zoals bv. de NV, BV,…).

voorbeeld

Karel en Jan hebben een innovatieve automatische “ballenschietmachine” voor tennisballen ontwikkeld.  Ze willen deze machine ontwikkelen en verkopen. Ze willen de eventuele winsten naar henzelf laten terugvloeien.

Indien men dit toch doet, stelt men zichzelf bloot aan verschillende sancties, waaronder de ontbinding van de VZW door de rechtbank  en de persoonlijke aansprakelijkheid.

STAP 2: is een VZW aangewezen?

Vervolgens bekijken we of het aangewezen is, in jullie specifieke situatie, om een VZW op te richten. Hiervoor kunnen we een aantal stellingen overlopen. Indien je vereniging zich met verschillende van deze stellingen kan vereenzelvigen, dan is de oprichting van een VZW zeker te overwegen.

 • Aantal leden : hoe meer leden, hoe meer de noodzaak bestaat om structuur te geven aan de vereniging om een goede werking te waarborgen. Dit kan beter in een VZW.
 • Personeelsleden : wanneer een vereniging personeel tewerkstelt, raden wij aan een VZW (rechtspersoon) op te richten die dan als werkgever fungeert (ipv een individueel bestuurslid die werkgever is).
 • Eigendom : wanneer de vereniging een eigendom heeft (gebouw, terreinen, grond, ...), dan raden wij aan om een VZW op te richten (rechtspersoon). anders zijn de individuele leden elk voor een deeltje eigenaar van het onroerend goed. Dat kan leiden tot moeilijkheden.
 • Belangrijke contracten : hoe belangrijker en groter de contracten, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen.
 • Schulden : hoe groter de schulden, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen.
 • Groot budget : hoe groter het budget, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen.
 • Evenementen : het organiseren van evenementen houdt vaak risico's in. Indien het gaat om belangrijke evenementen, kan men dat best in een vzw-structuur organiseren.
 • Subsidies : voor het ontvangen van (belangrijke) subsidies is vaak een vzw-structuur vereist.

STAP 3: wat zijn de voor- en nadelen van een VZW?

Voordelen:

 • Goed beschermd tegen persoonlijke aansprakelijkheid (rechtspersoonlijkheid)
 • De VZW kan een vermogen opbouwen/eigendom verwerven
 • Een VZW heeft een duidelijke structuur
 • Een VZW biedt interne zekerheid voor leden en bestuurders

Nadelen:

 • Verplichtingen: administratief, fiscaal, boekhoudkundig,…
 • Een VZW vergt een tijdsinvestering
 • Een VZW oprichten én onderhouden kost geld (bv. Oprichtingskost / Verandering in het bestuur / statutenwijziging)

Tip:

Check de gratis quickscan: “Een VZW oprichten of toch maar niet?” op http://www.eenVZWoprichten.be/doe-de-vzw-test/. Je ontvangt een rapport met een nuttige afweging, gericht op jullie vereniging.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu