STAP 4 : De akte goedkeuren en ondertekenen

Na goedkeuring door de oprichters, moet de oprichtingsakte getekend worden:

De natuurlijke personen tekenen in eigen naam en vermelden hun naam en voornaam
De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door personen die hiertoe bevoegd zijn (bv door een handtekeningclausule in de statuten van de eigen rechtspersoon) of op vertoon van een specifieke volmacht van de eigen VZW om te mogen tekenen. Hun naam en hun hoedanigheid worden vermeld.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu