De VZW is een rechtspersoon!

Wat is een VZW?

Een VZW of “vereniging zonder winstoogmerk” is een vereniging die bestaat uit minstens 2 personen die een bepaald belangeloos doel nastreeft. Een VZW heeft, in tegenstelling tot een feitelijke vereniging, wel rechtspersoonlijkheid en valt onder specifieke wettelijke bepalingen van het “Wetboek Vennootschappen en Verenigingen".

Dit wetboek vervangt de vzw-wet van 1921. Let op: voor bestaande VZW’s is er een overgangstermijn voorzien.

Wat is dat, rechtspersoonlijkheid?

De VZW is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de VZW niet alleen feitelijk bestaat, maar ook juridisch.

Het gevolg hiervan is dat de VZW kan deelnemen aan het rechtsverkeer alsof de VZW een mens van vlees en bloed zou zijn: een VZW kan dan ook, net zoals gewone mensen, contracten afsluiten, mensen tewerkstellen, een clublokaal huren of kopen, enz.

Voorbeeld:

Indien de VZW Dartsclub Estrella een clublokaal wil huren, moet er een huurcontract afgesloten worden tussen de verhuurder en de VZW zelf. Dit kan omdat de VZW een rechtspersoon is en bijgevolg juridisch bestaat. Het zou anders zijn indien Dartsclub Estrella een feitelijke vereniging zou zijn. Een feitelijke vereniging is geen rechtspersoon. In dat geval moet het huurcontract door alle leden worden getekend of door een aantal leden die hiervoor een volmacht hebben van de andere leden. Wanneer de feitelijke vereniging bijvoorbeeld de huur niet zou kunnen betalen, dan zal de verhuurder het privévermogen van de leden van de feitelijke vereniging, ieder voor een gelijk deel, kunnen aanspreken.

Bovendien heeft een VZW hierdoor een eigen vermogen. De VZW kan materialen, gronden, lokalen,… bezitten. Het vermogen van de VZW staat volledig los van het vermogen van de leden en bestuurders van de VZW.

Voorbeeld:

VZW Dartsclub Estrella kan ook een clublokaal kopen. Het gevolg hiervan is dat de VZW het clublokaal in eigendom zal krijgen. VZW Dartsclub Estrella zal het clublokaal bezitten. Dit kan omdat de VZW een rechtspersoon is. Het zou anders zijn indien Dartsclub Estrella een feitelijke vereniging zou zijn. Een feitelijke vereniging is geen rechtspersoon. In dat geval zal het clublokaal eigendom worden van alle leden van de feitelijke vereniging in onverdeeldheid.

Ten slotte kan de VZW ook zelf aansprakelijk gesteld worden. Deze aansprakelijkheid staat volledig los van de aansprakelijkheid van de leden en bestuurders van de VZW.

Voorbeeld:

VZW Dartsclub Estrella organiseert een zomeractiviteit. Door het slechte weer komen er echter niet voldoende toeschouwers opdagen, zodat er verlies wordt gemaakt en de leverancier van de tent niet betaald kan worden. De leverancier van de tent zal alleen maar de VZW Dartsclub Estrella kunnen aanspreken. Dit kan omdat de VZW een rechtspersoon is en bijgevolg juridisch bestaat. Het zou anders zijn indien Dartsclub Estrella een feitelijke vereniging zou zijn. Een feitelijke vereniging is geen rechtspersoon. In dat geval zou de leverancier van de tent de leden van de feitelijke vereniging persoonlijk kunnen aanspreken, ieder voor een gelijk deel.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Door de “rechtspersoonlijkheid” wordt er als het ware een muur gebouwd tussen enerzijds de leden en bestuurders van de VZW en anderzijds de buitenwereld. Op die manier zijn de leden en bestuurders van de VZW – in principe – niet gehouden om persoonlijk in te staan voor verplichtingen die voortvloeien uit contracten die door de VZW werden afgesloten. Evenmin kunnen de leden en bestuurders van de VZW – in principe (hierop bestaan uitzonderingen) – persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten die ze begaan in de uitoefening van hun functie. Dat is anders bij de feitelijke vereniging. Het is duidelijk dat door de “rechtspersoonlijkheid” het risico van de individuele leden en bestuurders naar de VZW zelf wordt verlegd.

 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu