De geïndexeerde bedragen voor verenigingen

Bedragen bekendmakingen Belgisch Staatsblad 

De bedragen die VZW's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een VZW of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) zijn de volgende:

Tot 1 maart 2021:

 • Oprichting op papier : 162,90 euro + 21% B.T.W. : 197,11 euro
 • Oprichting elektronisch : 117,70 euro + 21% B.T.W. : 142,42 euro
 • Wijziging op papier (elektronisch niet mogelijk) : 114.10 + 21% B.T.W. : 133.58 euro

Vanaf 1 maart 2021 : 

 • Oprichting op papier : 164,10 euro + 21% B.T.W. : 198,56 euro
 • Oprichting elektronisch : 118,60 euro + 21% B.T.W. : 143,51 euro
 • Wijziging op papier (elektronisch niet mogelijk) : 111,20 + 21% B.T.W. : 134,55 euro

De betalingen moeten vooraf gebeuren. Meer info vindt u hier.

Vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen voor vrijwilligers (de zogenaamde forfaitaire vrijwilligersvergoeding) zijn:

  2020 2021
forfaitaire maximum-vergoeding per dag max. 34,71 euro  max. 35,41 euro
forfaitaire maximum-vergoeding per jaar max. 1.388,40 euro max. 1.416,16 euro

maximum-vergoeding per km (max. 2000 km/vrijwilliger/jaar) met wagen, motor, bromfiets

max. 0,3542 euro/km voor de periode 01/07/20 - 30/06/21

max. 0,3707 euro/km voor de periode 01/07/21 - 30/06/22

maximum-vergoeding per km met fiets max. 0,23 euro/km max. 0,23 euro/km

Klik hier voor een overzicht van de voorgaande jaren.

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ/moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt.

Bepaalde vergoedingen voor vrijwilligers in de sportsector zijn niet belastbaar. Het is ofwel beroep doen op deze bedragen hieronder, ofwel op de forfaitaire dagvergoeding:

 • Voor spelers en trainers: 12,50 euro per wedstrijd;
 • Voor de afgevaardigde: 12,50 euro per wedstrijd;
 • Wasvergoeding voor ouders, vrijwilligers: 15 euro per ploeg en per wedstrijd;
 • Onderhouden van de infrastructuur door vrijwilligers: 12,50 euro per wedstrijddag;
 • Stewards die instaan voor de veiligheid in stadions: 25 euro per wedstijd.

In bepaalde sectoren gelden andere (verhoogde) max. bedragen per jaar:

 • Max. 35,41 euro/dag  en max. 2.600,90 euro/jaar (geïndexeerde bedragen voor 2021)
 • Kilometervergoeding: zie gewone vergoedingen

Het gaat om volgende sectoren:

 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
 • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
 • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer 

Kleine vergoedingsregeling kunstenaars (KVR)

Kunstenaars kunnen voor hun artistieke prestaties of werken beroep doen op de regeling van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Deze is niet te combineren met een andere kostenvergoeding (zoals kilometers).

Voor het jaar 2021 gelden volgende bedragen:

 • maximaal 132,13 euro per dag per opdrachtgever (voor 2020 was dit 130,79 euro en voor 2019 was dit 128,93 euro);
 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
 • niet meer dan 30 dagen per jaar;
 • maximaal 2642,53 euro per jaar (in 2020 was dit 2615,78 euro per jaar)

Zolang de kunstenaar deze grenzen niet overschrijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ en moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt. Wel moet je in het bezit zijn van een kunstenaarskaart. Deze kan je aanvragen via artist@work.

Neerleggen jaarrekening door VZW's

Voor de zeer kleine VZW's (op papier bij de griffie van de ondernemingsrechtbank): gratis

Voor de andere VZW's: zie tarieven Nationale Bank van België

Patrimoniumtaks

Tarief

Het tarief van de patrimoniumtaks bedraagt 0,17% op het aangegeven bedrag. 

Drempel

Is het vermogen van de VZW kleiner dan 25.000 euro? Dan is de VZW niet onderworpen aan de taks.

Is de VZW minder dan 500 euro taks verschuldigd aan de fiscus? Dan kan men ervoor opteren de taks voor drie achtereenvolgende jaren ineens te betalen.

Sanctie laattijdige aangifte

2,50 euro per maand laattijdige aangifte. De boete kan een maximum hebben van 1/10 van de verschuldigde taks en een minimum van 2,50 euro (art. 158bis wetboek successierechten).

Wettelijke interest

Heeft de VZW de belasting te laat betaald? Dan is ze aan de Belgische Staat de wettelijke interest verschuldigd van 7% per jaar (art. 3.9.1.0.1 par. 1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Btw

Vrijstellingen op basis van beperkte omzet

Jaaromzet van de VZW niet hoger dan 25.000 euro: VZW kan er voor kiezen om vrijgesteld te worden van btw.  

Registratierechten

Schenkingen en giften

Een natuurlijke persoon schenkt aan een VZW? Schenkbelasting van 5,5% (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Een VZW schenkt aan een andere VZW? Vast recht van 100 euro (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Overdracht ten kostenloze titel (bij vereffening of herstructurering)? Vast recht van 100 euro (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Andere registratierechten

Overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen? Registratierecht van 10% (art. 2.9.4.1.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Vestigen van een hypotheek? Registratierecht van 1% (art. 2.11.4.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Successierechten

Als een VZW een erfenis ontvangt? Successierecht (of erfbelasting) van 8,5% (art. 2.7.4.2.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu