De boekhoudkundige verplichtingen van een VZW

Door de grondige aanpassing van de vzw-wet in 2002 en de daarbij horende Koninklijke Besluiten, werden een heel aantal boekhoudkundige verplichtingen voor VZW’s ingevoerd die de uniformiteit en transparantie alleen maar ten goede kwamen.

De nieuwe boekhoudkundige verplichtingen vinden we enerzijds terug in het Wetboek economisch recht en het bijhorende KB en anderzijds in het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen en het bijhorende KB. Het Wetboek en KB behouden de basisstructuur, maar voeren toch een aantal belangrijke aanpassingen door. Deze wijzigingen komen de leesbaarheid niet ten goede, zoals zal blijken uit wat volgt.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu