Annulatieverzekering

Heel wat feitelijke verenigingen en VZW's organiseren meerdere activiteiten per jaar. Denk maar aan lezingen, fuiven, optreden, muziekconcerten, gebakverkoop, enz.

Hierbij kunnen zich (onverwacht) een aantal problemen voordoen:

  • een spreker komt niet opdage voor een lezing, dus de VZW moet annuleren
  • de zanger heeft blaasjes op zijn stembanden en kan niet optreden, dus u moet weer annuleren
  • u heeft een optreden van wereldzangers, die speciaal overkomen van Afrika. Door een staking van het openbaar vervoer geraken ze niet tot in België, annulatie
  • ...

In deze gevallen zal men als VZW best beroep doen op een annulatieverzekering. Deze zal dan financieel tussenkomen wanneer u een activiteit moet annuleren, stopzetten, onderbreken of zelfs verplaatsen.

De vergoeding wordt gebaseerd op de noodzakelijke en bewezen kosten en extra-kosten die uw VZW maakt, in sommige gevallen verminderd met de opbrengsten die u tot aan het moment van nood reeds uit uw activiteit had vergaard.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu