Verzekeringen van de VZW of feitelijke vereniging - Wat is verplicht en wat niet?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie algemeen

Verplichte verzekeringen


Een vereniging is verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten:

 1. Verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing 
 2. Verplicht voor elke vereniging die een gebouw uitbaat dat toegankelijk is voor publiek).
 3. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers.  Elke vereniging die werkt met vrijwilligers is verplicht deze verzekering af te sluiten. Uitzondering hierop zijn de feitelijke verenigingen die geen personeel tewerkstellen en niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie (VZW).
 4. Arbeidsongevallenverzekering
 5. Verplicht voor elke vereniging die werknemers in dienst heeft.
 6. Autoverzekering
 7. Verplicht voor elke vereniging die een auto bezit die op de openbare weg komt.
 8. Andere: seingevers bij wielerwedstrijden, vrijwilligersorganisaties binnen ‘Welzijn, Volksgezondheid & gezin,...'

Hier vind je meer info over de verschillende verplichte verzekeringen.

Optionele verzekeringen

In een feitelijke vereniging en VZW kan men beslissen om een aantal optionele (dus niet verplichte) verzekeringen af te sluiten.

De meest voorkomende zijn de volgende:

 1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
 2. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
 3. Brandverzekering
 4. Verzekering persoonlijke ongevallen
 5. Verzekering alle risico’s
 6. Annulatieverzekering
 7. Rechtsbijstandsverzekering

Hier vind je meer info over de verschillende optionele verzekeringen: 

Vrijwilligers verzekeren

Elke vereniging die werkt met vrijwilligers moet aandacht hebben voor de verzekering van die vrijwilligers. Afhankelijk van het soort vereniging moeten bepaalde verzekeringen al dan niet verplicht afgesloten worden. In dit handige, interactieve stappenplan geven we een overzicht.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.