Slapende rekeningen van feitelijke verenigingen - Wat gebeurt ermee?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie algemeen

Rekeningen van feitelijke verenigingen waar minstens 5 jaar geen activiteit op is, worden behandeld als slapende rekeningen. Het geld dat op deze rekeningen staat, zal overgedragen worden aan de Deposito- en Consignatiekas.

!Let op: Het gaat over rekeningen van feitelijke verenigingen (en natuurlijke personen). Voor VZW’s zijn de regels niet van toepassing. 

Slapende rekeningen

Een rekening wordt slapend door een inactiviteit van minstens 5 jaar
Dit wil zeggen dat er gedurende 5 jaar :

  • geen enkele verrichting meer werd geregistreerd voor deze rekening
  • geen enkel contact meer plaats vond tussen de titularis van de rekening en de financiële instelling

Belangrijke uitzondering: wanneer men meerdere rekeningen heeft bij dezelfde financiële instelling, wordt geen enkele rekening slapend, wanneer er minstens één tussenkomst (contactname, verrichting,…) was voor één van de bedoelde rekeningen in de periode van 5 jaar.
Zowel zichtrekeningen als spaarrekeningen worden beschouwd als rekeningen.

Overdracht naar de Deposito- en Consignatiekas

Vanaf het moment dat er sprake is van die 5 jaar inactiviteit, moeten banken starten met een opsporingsprocedure:

  • In eerste instantie zal er een gewone brief geschreven worden naar het laatst gekende adres van de houder van de rekening.
  • Volgt hierop geen reactie, dan kunnen banken opzoekingen verrichten in het Rijksregister om de zoektocht naar hun slapende klanten te vergemakkelijken.
  • Banken moeten vervolgens een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs sturen. 
  • Volgt daarop geen reactie, dan worden de slapende tegoeden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën.
  • De bank zal de titularis van de rekening ook op de hoogte brengen van het afsluiten van de rekening en de overdracht naar de Deposito- en Consignatiekas.

Hoe nagaan of er slapende tegoeden zijn?

Bij de Deposito- en Consignatiekas wordt iedere burger geïdentificeerd op basis van zijn of haar rijksregisternummer. Elke burger kan op ieder moment nagaan of men een slapend tegoed heeft dat verbonden is aan zijn of haar rijksregisternummer. Dat kan online via MyMinFin ("Mijn betalingen en teruggaven” - "Mijn slapende tegoeden raadplegen")

Hoe de slapende tegoeden terugvragen?

Wanneer blijkt dat er slapende tegoeden van minstens 60 euro zijn, kan men een teruggave aanvragen via e-DEPO.
Na het overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas heeft men 30 jaar de tijd om de tegoeden terug te vragen. Na deze termijn worden de tegoeden definitief overgemaakt aan de Schatkist.

Meer weten over slapende rekening? Raadpleeg dan deze FAQ van de FOD Financiën.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.