Alle beroepsverenigingen moeten zich omvormen tot VZW

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie algemeen

Sinds 1 mei 2019 moet men een VZW in plaats van een beroepsverenigingen oprichten. Na de neerlegging van de statuten van de nieuwe VZW kan men wel bij de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving een erkenning als beroepsvereniging aanvragen. Als de VZW deze erkenning krijgt, kan ze genieten van de voordelen van het statuut van beroepsvereniging.

Let op: indien men dit van plan is, moet men wel al een aantal speciale vermeldingen in de statuten opnemen.

Beroepsverenigingen die voor 1 mei 2019 werden opgericht, hebben tot 1 januari 2024 tijd om zich om te vormen tot VZW. De beroepsverenigingen die zich op 1 januari 2024 niet hebben omgevormd, worden van rechtswege omgevormd tot een VZW.
 

Hoeveel beroepsverenigingen hebben zich al omgevormd tot VZW?

Uit Cijfers die ik opvroeg bij minister Clarinval blijkt dat er zich momenteel 15 beroepsverenigingen (2,6%),  die voor de invoering van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen werden opgericht, hebben omgevormd tot VZW.
De andere 551 beroepsverenigingen hebben nog een kleine drie jaar de tijd om zich om te vormen. Nog heel wat werk voor de boeg.

Hoeveel nieuwe VZW’s werden al als beroepsvereniging erkend?

Er zijn 11 VZW’s die opgericht werden sinds de invoering van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen die een erkenning als beroepsvereniging aangevraagd en gekregen hebben.


 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.