Wat zijn vrijwilligers?

Wat is een vrijwilliger?

We kunnen een vrijwilliger omschrijven als iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Meestal zijn deze werkzaamheden onbetaald maar soms staat er een vergoeding tegenover. Deze vergoeding ligt lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.

Sinds 2005 bestaat er ook een vrijwilligerswet, deze erkent wettelijk het statuut van de vrijwilliger. Door deze wet werd er een eind gemaakt aan de onzekere positie van de vrijwilliger en wordt er aan de vrijwilliger de nodige bescherming geboden.

Volgens deze vrijwilligerswet is een vrijwilliger elk natuurlijk persoon (een persoon van vlees en bloed) die een activiteit verricht die als vrijwilligerswerk wordt gezien.

Dankzij de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, beter gekend als de 'vrijwilligerswet' wordt het 'statuut van de vrijwilliger' nu officieel erkend. Voor 2005 ontbrak immers elk spoor van een wettelijke regeling die vrijwilligers erkende.

De vrijwilligerswet voorziet vrijwilligers van een aantal rechten. De doelstelling van de wet was vrijwilligers de wettelijke bescherming geven die ze verdienen.

In ruil voor deze wettelijke bescherming vraagt de wetgever aan de verenigingen, waarvan de vrijwilligers lid zijn, om aan enkele verplichtingen te voldoen.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu