Verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Welk risico wordt verzekerd?

In principe is de vereniging aansprakelijk voor de schade die een derde heeft door brand of ontploffing in een gebouw dat publiek toegankelijk is. Ook al heeft de vereniging geen fout(en) begaan. Men noemt dit "objectieve aansprakelijkheid".

De verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing zorgt ervoor dat deze schade wordt gedekt. Het is dan ook deze verzekering die zal zorgen voor de betaling van de schade.

Deze verzekering is niet hetzelfde als een gewone brandverzekering. Een gewone brandverzekering is immers niet verplicht en dekt enkel de schade aan goederen (bv. inboedel, gebouw,...).

Welke verenigingen moeten deze verzekeringen afsluiten?

Elke vereniging die een gebouw uitbaat dat toegankelijk is voor publiek, is verplicht deze vereniging af te sluiten. Het bewijs van deze verzekering moet aan de burgermeester van uw stad of gemeente worden bezorgd.

Het maakt niet uit of de vereniging eigenaar, huurder, gebruiker is.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de slachtoffers van brand en ontploffing.

Welke schade is gedekt?

Zowel de lichamelijke als stoffelijke schade van de slachtoffers is gedekt.

Voorbeeld

Wanneer er in een cafetaria van een voetbalclub een brand uitbreekt en verschillende slachtoffers zware brandwonden oplopen, is in principe de vereniging als uitbater van de cafetaria aansprakelijk voor de schade. Deze kan hoog oplopen. De verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing zorgt ervoor dat deze schade wordt gedekt en de slachtoffers worden vergoed.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu