Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Welk risico wordt verzekerd?

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert de eventuele schade die ontstaat door fouten van bepaalde personen die actief zijn in uw vereniging: leden, bestuurders, toegetreden leden, enz.

Welke verenigingen kunnen deze verzekering afsluiten?

Deze verzekering is niet verplicht. Elke feitelijke vereniging of VZW kan dus vrij beslissen zulke verzekering af te sluiten/

Wel moet opgemerkt worden dat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers in de meeste verenigingen verplicht is. 

Is dit een aanrader?

Ja, zeker als uw feitelijke vereniging of VZW bepaalde activiteiten organiseert (fuiven, eetdagen, sportwedstrijden, concerten, ...). Dan is immers het risico op een schadegeval groter.

Wie is verzekerd?

Dit kan men vrij bepalen: leden, toegetreden leden, bezoekers, enz.

Interessant is ook te laten opnemen in de polis dat deze personen ten op zichte van elkaar als derden worden aanzien. Het gevolg hiervan is dat wanneer één van bv de leden schade veroorzaakt bij een ander lid, deze schade ook gedekt en verzekerd is.

Voorbeeld

Een lid van een vereniging laat per ongeluk een vat bier vallen op de teen van een bezoeker van een concert. Wanneer de vereniging een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten voor de leden, dan zal de verzekering de schade vergoeden.

Indien een vereniging in de polis de clausule heeft laten opnemen dat leden ten opzichte van elkaar als derden worden gezien, is bv ook de schade gedekt in volgend voorbeeld:

Een lid van een muziekvereniging stoot per ongeluk de trompet van een collega-muzikant om. Gevolg heirvan is dat de trompet volledig is ingedeukt. Deze schade zal vervolgens door de verzekering betaald kunnen worden.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu