Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Welk risico wordt verzekerd?

In principe is een bestuurder niet aansprakelijk voor zijn fouten binnen de vereniging.

Hierop bestaan echter een antal uitzonderingen. In bepaalde gevallen kan een bestuurder wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Welke verenigingen kunnen deze verzekering afsluiten?

Deze verzekering is niet verplicht. Elke VZW kan dan ook vrij beslissen om deze verzekering af te sluiten.

Is dit een aanrader?

Ja! Algemeen wordt aangeraden in een een VZW met een zeker aantal activiteiten om deze verzekering af te sluiten. 

Wie is verzekerd?

De bestuurders zijn verzekerd voor mogelijke fouten die ze maken. Vanzelfsprekend zijn opzettelijke fouten, bedrog, fraude, enz niet verzekerd.

Op te merken is ook dat enkel de VZW zelf deze verzekering kan afsluiten. Het is dus niet mogelijk dat een individuele bestuurder voor zichzelf deze verzekering afsluit.

Voorbeeld

Een bestuurder krijgt de taak om een subsidie van € 1.000 aan te vragen,. Deze bestuurder laat echter de deadline verstrijken, zodat de VZW de subsidie misloopt. In principe kan de VZW deze bestuurder hiervoor aansprakelijk stellen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade echter dekken en betalen.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu