Vertegenwoordiging van de vzw (meerhandetekeningclausule / orgaan van vertegenwoordiging / volmachten)

Wat is vertegenwoordiging van de vzw?

Wat is vertegenwoordiging?

Beslissingen die genomen worden binnen de vzw moeten naar de 'buitenwereld' vertegenwoordigd worden. Als de raad van bestuur beslist om een nieuw clublokaal te laten bouwen, moet er ook effectief overgegaan worden tot het afsluiten van contracten, bv met.een aannemer. Op deze manier ontstaat er een verbintenis tussen de vzw en de aannemer. Het tot stand brengen van deze verbintenissen noemt men vertegenwoordiging.

Er is dus een verschil tussen het effectief nemen van de beslissing en het effectief tekenen van de contracten (vertegenwoordigen). Beiden moeten gebeuren alvorens beslissingen van de vzw effectief uitgevoerd kunnen worden. 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu