Verschil vzw/vennootschap met sociaal oogmerk (vso)

Een vzw mag geen commerciële activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit. Nu heeft de wetgever voor verenigingen die gedeeltelijk zulke activiteiten willen uitoefenen en geen handelsvennootschap wil zijn, een alternatief geboden, met name de vennootschap met sociaal oogmerk (vso).

De vennootschap met sociaal oogmerk is als het ware de tussenschakel tussen een vzw en een handelsvennootschap.

De omvorming van een vzw naar een vso heeft geen invloed op de rechtspersoonlijkheid van de vereniging. De omgekeerde richting is niet wettelijk geregeld, waardoor dit niet kan gebeuren zonder verlies van rechtspersoonlijkheid.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu