Verschil vzw/vennootschap (bvba, nv, cvba,...)

Belangeloos (vzw) versus winstoogmerk (vennootschap)

Een vereniging zonder winstoogmerk is een verzameling van natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven.

Voorbeeld
een voetbalclub heeft als doel deel te nemen aan een voetbalcompetitie, een jeugdwerking uit bouwen, enz.

Een vennootschap daarentegen heeft steeds een winstoogmerk en dus het doel om winst te maken.

Voorbeeld
bvba Bakkerij "'t lekker brood" heeft als doel om door het verkopen van broden winst te maken en zo in het levensonderhoud van de bakker en zijn gezin te voorzien.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu