Verificateur van de vzw

Wat is een verificateur?

Wat?

De "zeer grote" verenigingen moeten de controle van de rekeningen toevertrouwen aan een commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De titel "commissaris" is toegewezen aan deze functie. De vzw die niet verplicht is een commissaris te benoemen, kan toch een persoon belasten met het verifiëren van de rekeningen. Deze persoon zal in de praktijk vaak "verificateur" genoemd worden.

De vzw's die het verkort of volledig schema van jaarrekening gebruiken, mogen op bladzijde 1bis de identiteit vermelden van de accountant of van de bedrijfsrevisor. Hiermee tonen ze dan aan dat diegene die de rekeningen heeft geverifieerd, geen commissaris is. De aanstelling van een "verificateur" verandert niets aan het inzagerecht van de leden. Zij hebben wettelijk het recht om de rekeningen van de vzw in te kijken. Enkel indien een 'commissaris', lid van het IBR, benoemd is, vervalt dit recht.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu