Vereffenaar van de vzw

Wat is een vereffenaar?

Wat?

Een vereffenaar wordt ook soms de liquidateur genoemd. Hij is belast met het afwikkelen van de zaken nadat een vzw ontbonden werd of door nietigheid werd opgeheven. Met andere woorden: hij staat in voor de correcte vereffening van een vzw.

Hierdoor moet hij ook verantwoording afleggen omtrent de uitgevoerde vereffening aan ofwel de algemene vergadering ofwel de rechtbank, naargelang de aard van de ontbinding.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu