Toegestane activiteiten binnen een vzw

De activiteiten die een vzw mag uitvoeren zijn beperkt door de vzw-wet.

Wat zegt de wet?

Artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zegt: 

"De vzw is die, welke niet nijverheids-of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen".

Men kan uit dit artikel twee beperkingen afleiden:


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu