Successierechten

Wanneer een vzw of stichting een erfenis ontvangt, moeten daarop successierechten betaald worden. Voor wat Vlaanderen betreft, bedraagt dit tarief [xxx%, klik hier voor geïndexeerde bedragen]. 

Opgelet: Alle handgiften, gedaan door een overledene aan de vzw of stichting, in een periode van drie jaar voor het overlijden dienen ook als legaat beschouwd te worden. Bijgevolg moet op deze handgiften ook successierechten betaald worden.

Bijvoorbeeld
Een vzw heeft het geluk een aantal handgiften te ontvangen van een weldoener. De laatste handgift word door de vzw ontvangen in het begin van 2008. Een tweetal jaar later komt de weldoener te overlijden. In zijn testament schenkt hij de vzw een som geld.

Niet enkel op de soms geld dienen successierechten betaald te worden maar ook op de handgift. Deze handgift gebeurde immers minder dan drie jaar voor het overleiden en moet bijgevolg bij de erfenis geteld worden. De vzw betaalt met andere woorden successierechten op zowel de handgift als de schenking.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu