Stappenplan: statuten en intern reglement in een VZW

Elke VZW (en bij uitbreiding de leden, bestuurders,…) moet zich aan basisafspraken houden. Deze zijn opgelijst in de statuten van de VZW. De statuten zijn een onderdeel van de oprichtingsakte en kunnen nadien door de algemene vergadering (met een speciale procedure) gewijzigd worden.

Daarnaast kan een VZW (niet verplicht) een intern reglement opstellen en goedkeuren.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu