STAP 8 : Welke administratie moet er in orde gebracht worden?

  • Bankrekening openen  
  • UBO-register invullen (https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin)
  • Overnemen verplichtingen die aangegaan werden door bepaalde personen in naam van de “VZW in oprichting” (binnen de 3 maanden na oprichting)
  • BTW-check: indien men BTW-plichtige activiteiten zal verrichten die niet onder de vrijstellingen vallen van art.44 W.BTW, moet men een BTW aanmelding doen (ev. met aanvragen BTW-vrijstelling kleine ondernemingen wanneer de jaarlijkse omzet uit hoger is dan 25.000 euro).
  • Begroting opstellen voor de rest van het boekjaar

Verder naar STAP 9


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu