Sancties

Sancties

Jaarrekening wordt niet neergelegd of er wordt geen juiste boekhouding gevoerd

Er kunnen verschillende sancties volgen:

  • eventuele ingestelde vorderingen bij de rechtbank worden gestaakt totdat de jaarrekening is neergelegd binnen de termijn die de rechtbank oplegt
  • indien de vorderingen niet worden gestaakt, zal de vordering onontvankelijk worden verklaard, met andere woorden, de rechtbank zal hier niet over oordelen
  • elke belanghebbende kan de gerechtelijke ontbinding vorderen
    De rechtbank kan verschillende maatregelen nemen: vzw ontbinden, een termijn vaststellen waarin de vzw zich kan regulariseren, vaststellen dat er geen probleem meer is.
  • mogelijke aansprakelijkheid van de raad van bestuur t.o.v. vzw zelf of tegenover derden
  • stuk kan niet worden tegengeworpen aan derden
  • men kan geen machtiging bekomen om giften te ontvangen

Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu