Registratierechten

Wat zijn registratierechten?

Wat zijn registratierechten

Registratierechten kan men zien als een belasting op de registratie van bepaalde officiële documenten. Onder dit soort documenten vallen bijvoorbeeld de notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten, etc.). Daarnaast kan/moet men bepaalde onderhandse overeenkomsten (i.e. gewone contracten) ter registratie aanbieden bij de notaris. In dit geval zijn ook registratierechten verschuldigd.

Er bestaan verschillende soorten registratierechten:

  • verkooprechten: deze rechten moeten worden betaald als men een woning, een appartement of een bouwgrond koopt
  • schenkingsrechten: deze rechten moeten worden betaald op de schenking van een roerend of onroerend goed
  • verdelingsrechten: deze rechten moeten worden betaald als men een deel van een onroerend goed overkoopt van een mede-eigenaar
  • hypotheekrechten: deze rechten betaalt men op de hypothecaire lening die men aangaat voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed

Registratierechten in de praktijk

In de praktijk wordt de akte, waarop registratierechten verschuldigd zijn, effectief aangeboden aan het registratiekantoor. Wanneer de registratierechten betaald zijn, zal de akte ingeschreven worden in een soort van register.

Wanneer registratierechten betalen?

In bepaalde gevallen zal een vzw of stichting registratierechten verschuldigd zijn. Zoals de naam 'registratierechten' al meegeeft, zijn registratierechten verschuldigd indien men bepaalde documenten laat 'registreren'. Op deze 'registratie' betaalt men belastingen.

  1. Wanneer de eigendom of het vruchtgebruik van een in België gelegen onroerende goed wordt overgedragen, dient de akte verplicht geregistreerd te worden. Op deze registratie zijn registratierechten verschuldigd.
  2. Elke akte die door een notaris wordt opgemaakt, is in principe onderworpen aan registratierechten.
  3. Een vzw of stichting kan vrij kiezen eender welke andere akte te laten registreren. In dit geval zijn er registratierechten verschuldigd.

Wanneer de vzw of stichting een schenking bij handgift ontvangt, zullen er geen registratierechten verschuldigd zijn. Een handgift is een soort schenking waarbij hetgeen wat geschonken wordt rechtstreeks overgaat van de hand van de schenker in de handen van de begunstigde.

Hoeveel registratierechten moeten er betaald worden?

Registratierechten verschillen van akte tot akte en tussen de gewesten.

Schenkingen en giften

  • Wanneer een natuurlijk persoon een schenking doet aan een vzw of stichting, zal er een registratierecht van [xxx%, klik hier voor geïndexeerde bedragen] op de schenking verschuldigd zijn.
  • Wanneer een vzw of stichting schenkt aan een andere vzw of schenking, is er enkel een vast recht van [xxx euro, klik hier voor geïndexeerde bedragen] verschuldigd.
  • Wanneer er een overdracht ten kostenloze titel plaatsvindt naar aanleiding van een vereffening of herstructurering, dan is er een vast recht van [xxxeuro, klik hier voor geïndexeerde bedragen] verschuldigd.

Andere registratierechten

Bij de overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen (bv. de verkoop van een stuk grond) is er 10% [klik hier voor geïndexeerde bedragen] registratierechten verschuldigd. Bij het vestigen van een hypotheek is 1% [klik hier voor geïndexeerde bedragen] registratierechten verschuldigd.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu