Raad van bestuur

Wat is een raad van bestuur?

WAT IS DE RAAD VAN BESTUUR?

De raad van bestuur is het tweede orgaan, naast de algemene vergadering, dat wettelijk verplicht aanwezig moet zijn in elke vzw. Daar waar de algemene vergadering beschouwd kan worden als het parlement van de vzw, kan met de raad van bestuur zien als de regering. In principe mag de raad van bestuur alle beslissingen binnen de vzw nemen die niet expliciet zijn toegewezen aan de algemene vergadering krachtens de wet of de statuten.

Daar de raad van bestuur bevoegd is om de vzw te besturen, is het haar taak om veel belangrijke beslissingen te nemen. De raad van bestuur is aldus een zeer machtig orgaan binnen de vzw.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu