Nadelen vzw-structuur

1. Wat zijn de nadelen van een vzw?

Naast voordelen zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan de vzw-structuur:

 • administratieve verplichtingen
 • boekhoudkundige verplichtingen
 • fiscale verplichtingen
 • werkingskost

2. Administratieve verplichtingen vzw

Verschillende administratieve verplichtingen

Een vzw is onderworpen aan een hele resem administratieve verplichtingen tijdens haar bestaan:

 • organiseren van vergaderingen (raad van bestuur en algemene vergadering);
 • opmaken verslagen en bijhouden in het vzw-dossier;
 • bijhouden ledenlijst;
 • het vermelden van de vzw-gegevens op alle vzw-documenten;
 • voldoen aan de informatieplicht t.o.v. de vrijwilligers;
 • het afsluiten van verplichte  verzekeringen;
 • ...

Nauwkeurige opvolging vereist!

Het niet naleven van deze administratieve verplichtingen kan de vzw in gevaar brengen (risico tot ontbinding door de rechtbank) én de bestuurders. Deze laatste kunnen immers in bepaalde gevallen hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

3. Boekhoudkundige verplichtingen vzw

Verschillende boekhoudkundige verplichtingen

Een vzw is onderworpen aan een hele resem boekhoudkundige verplichtingen. Deze verplichtingen zijn afhankelijk van de (boekhoudkundige) grootte van de vzw.

Voor de kleine vzw gelden o.a. volgende verplichtingen:

 • het bijhouden van een dagboek; 
 • het opstellen van een jaarrekening, bestaande uit een staat van vermogen en een staat van ontvangsten en uitgaven;
 • de opmaak van een begroting;
 • ...

Nauwkeurige opvolging vereist!

Het niet naleven van deze boekhoudkundige verplichtingen kan de vzw in gevaar brengen (risico tot ontbinding door de rechtbank) én de bestuurders. Deze laatste kunnen immers in bepaalde gevallen hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

4. Fiscale verplichtingen vzw

Verschillende fiscale verplichtingen

Een vzw is onderworpen aan een hele resem fiscale verplichtingen:

 • jaarlijks indienen aangifte patrimoniumtaks;
 • jaarlijks indienen aangifte rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting;
 • vervullen btw-formaliteiten (indien btw-belastingplichtig);
 • opstellen van fiscale fiches (indien er vergoedingen worden uitgekeerd)
 • ...

Nauwkeurige opvolging vereist!

Het niet naleven van deze boekhoudkundige verplichtingen kan de vzw in gevaar brengen (risico tot ontbinding door de rechtbank) én de bestuurders. Deze laatste kunnen immers in bepaalde gevallen hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

5. Werkingskost vzw

Geen beginkapitaal

Bij de oprichting van een vzw is geen "startkapitaal" nodig zoals bij de oprichting van bepaalde vennootschapsvormen (bv. bvba of nv).

Wel werkingskost

Een vzw oprichten en in stand houden kost geld.

Oprichtingskosten

Zo is er de kost voor neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor de geïndexeerde bedragen, klik hier. Daarnaast zijn er nog kosten verbonden aan een externe raadgever (advocaat, boekhouder, notaris,...), indien men daarop beroep doet (is niet verplicht).

Werkingskosten

Ook tijdens de werking van de vzw moeten bepaalde wijzigingen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad  (bv. statutenwijziging, benomeing en ontslag besturuders,...). Voor de geïndexeerde bedragen, klik hier.

Daarnaast is de vzw onderworpen aan een aantal fiscale verplichtingen, waaraan ook kosten verbonden kunnen zijn. Dat zijn kosten in verband met:

 • rechtspersonenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • patrimonimumtaks;
 • registratierechten;
 • successierechten;
 • btw-regelgeving;
 • ...

Voor meer informatie omtrent fiscaliteit kan men terecht op deze infofiches.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu