modeldocument: statuten VZW

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een VZW, conform het nieuwe Wetboek. Deze statuten voorzien in verschillende opties of alternatieve bepalingen.

Men moet zeker vermijden om deze modelstatuten gewoon integraal over te nemen. Dan bestaat immers het gevaar van tegenstrijdigheden. Vraag eventueel bijkomend advies via info@vereniginginfo.be.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu