Het vermelden van alle vzw-gegevens op alle vzw-documenten

Het vermelden van alle vzw-gegevens op alle vzw-documenten

WAAROM?

Het vermelden van de naam van de vzw geeft derden de mogelijkheid om het dossier van de vzw ter griffie in te kijken. Een voorbeeld hiervan is dat een mogelijke leverancier zo bepaalde informatie kan inwinnen over de vzw waarmee hij contracten wil afsluiten.

De naam van de vzw moet verplicht op alle documenten voorkomen die uitgaan van de vzw (brieven, contracten, ledenlijsten, e-mail, visitekaartjes, enz.), samen met volgende vermeldingen:

  • de afkorting "vzw" of de woorden "vereniging zonder winstoogmerk"
  • het adres van de maatschappelijke zetel van de vzw
  • het ondernemingsnummer

SANCTIE?

Indien men deze verplichte vermeldingen niet weergeeft, heeft dit tot gevolg dat een persoon die namens een vzw handelt persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor een deel of het geheel van de verbintenissen die door dat document werden aangegaan. 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu