Het organiseren van vergaderingen

Het organiseren van vergaderingen

Welke vergaderingen moeten georganiseerd worden?

Er zijn 2 vergaderingen die de vzw moet organiseren:

  • algemene vergadering;
  • raad van bestuur.

Deze beide vergaderingen moeten op bepaalde tijdstippen georganiseerd worden. Klik op bovenstaande links voor meer uitleg.

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie?

De bestuurders zijn verplicht de vergaderingen te organiseren. Als de bestuurders dit niet doen, kunnen ze hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden!

Wanneer een algemene vergadering organiseren?

Er zijn wettelijke regels vastgelegd wanneer de bestuurders een algemene vergadering moeten organiseren:

  • minimum 1 keer per jaar, ten laatste 6 maanden na afsluiting van het boekjaar;
  • als de raad van bestuurd dit vraagt;
  • bij een statutenwijziging, uitsluiting van een lid, ontbinding,...;
  • als minstens 1/5 van de werkende leden dit vraagt;
  • op tijdstippen bepaald in de statuten.

Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu