Het einde door financiële moeilijkheden (faillissement?)

De vzw in slechte papieren... Wat nu?

Wat?

Een vzw kan, net zoals een handelaar, in financiële moeilijkheden komen. Dit is niet noodzakelijk een gevolg van slecht beleid. Indien dit zich voordoet, kan men best eens kritisch stilstan bij het beleid en eventueel actie ondernemen.

Financiële problemen?

Financiële problemen bij een vzw komen regelmatig voor. De voorbeelden uit de pratijk zijn dan ook talrijk: 

 1. Door slechte economische omstandigheden haken verschillende grote sponsors af bij een voetbalclub. Hierdoor kan de vzw de spelerslonen niet meer betalen;
 2. Een vzw wordt veroordeeld wegens een conflict met de btw-administratie, waardoor men een grote som achterstallige btw moet betalen. De vzw heeft deze middelen niet.
 3. De vzw heeft te maken met een groot aantal wanbetalers. Hierdoor kan de vzw haar leveranciers niet meer betalen en komt ze in financiële moeilijkheden.
 4. ...

Gewoon doorgaan of stoppen?

Financiële problemen zouden in de eerste plaats een serieus "belletje" moeten laten rinkelen bij de bestuurders van de vzw. Zij staan dan voor een moeilijke keuze: ofwel zet men de (ev. verlieslatende) activiteit van de vzw verder, ev. gepaard met enkele maatregelen. Ofwel beslist men de vzw te ontbinden en te vereffenen.

Hierbij is het belangrijk om weten dat het verderzetten van een verlieslatende activiteit van eenvzw, met de wetenschap dat er geen verbetering kan wordt verwacht, aanleiding kan geven tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vzw. Verder zal men ook moeten opletten bij het aangaan van contracten met derden, wetende dat het nakomen van deze contracten zo goed als onmogelijk is. Met andere woorden: indien men als bestuurders van een vzw wil handelen zoals wordt verwacht, nl. als een normaal en voorzichtig persoon, dan moet men gepast reageren.

Toch maar stoppen?

Indien men geen andere redelijke uitweg meer ziet, zit er niets anders op dan de vzw te ontbinden en te vereffenen. Dit kan men doen aan de hand van een vrijwillige ontbinding of door de gerechtelijke ontbinding.

De vrijwillige ontbinding bij een vzw in financiële moeilijkheden

Voordeel?

De vrijwillige ontbinding lijkt op het eerste gezicht meer aangewezen dan de gerechtelijke ontbinding. Men heeft namelijk geen specifieke reden of motivatie nodig. Men gebruikt deze techniek vaak wanneer de vzw geen financiëring meer vindt of de vzw gedurende lange tijd niet meer break-even draait. Met andere woorden: Het voordeel van de vrijwillige ontbinding is de soepelheid. Het is relatief makkelijk om een vzw te ontbinden en te vereffenen.

Nadelen?

Er zijn echter ook een aantal nadelen aan de vrijwiliige ontbinding van een vzw in het geval van financiële moeilijkheden:

 1. De (on)afhankelijkheid van de vereffenaar
  De vereffenaar bij een vrijwillige ontbinding wordt aangesteld door de algemene vergadering. De vereffenaar wordt dan ook gezien als lasthebber van de vzw. Men kan hier dus niet echt spreken van een onafhankelijk vereffenaar.
 2. Geen toezicht op de vereffeningswerkzaamheden door een onafhankelijke instantie
  De vereffening van een vzw na een vrijwillige ontbinding verloopt zonder enig toezicht of verslaggevingsplicht ten aanzien van de rechtbank

Procedure?

Voor het vrijwillige ontbinden en vereffenen verwijzen we naar bijhorende link over de procedure van de vrijwillige ontbinding.

De gerechtelijke ontbinding bij een vzw in financiële moeilijkheden

Voordelen?

Een van de vijf limitatief opgesomde gronden om over te gaan tot een gerechtelijke ontbinding van de vzw is de situatie wanneer een vzw "niet meer kan voldoen aan de verbintenissen die ze heeft afgesloten".

De gerechtelijke ontbinding komt in grote mate tegemoet aan de nadelen bij de vrijwillige ontbinding bij een vzw in financiële moeilijkheden, namelijk:

 1. Aanstelling van een onafhankelijk vereffenaar
  De vereffenaar wordt aangesteld door de rechtbank. Hierdoor oefent de vereffenaar een gerechtelijk mandaat uit, wat een belangrijke garantie vormt voor de correcte tegeldemaking van het actief voor alle schuldeisers.
 2. Toezicht op de vereffeningswerkzaamheden door een onafhankelijke instantie. 
  De vereffening van een vzw na gerechtelijke ontbinding voorziet (i.t.t de vereffening na vrijwillige ontbinding) wel in een controle door de rechtbank. De vereffenaar moet namelijk verslag uitbrengen bij en rekenschap afleggen aan de rechtbank die hem heeft aangesteld.

Procedure?

Voor het gerechtelijk ontbinden en vereffenen verwijzen we naar bijhorende link over de procedure van de gerechtelijke ontbinding.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu