Het aannemen en uitsluiten van werkende leden

Het aannemen en uitsluiten van werkende leden

HET AANNEMEN VAN WERKENDE LEDEN

Het aannemen van de werkende leden is een bevoegdheid van de raad van bestuur. Deze bevoegdheid kan echter statutair aan een ander orgaan, bv de algemene vergadering, worden toegewezen.

Indien de raad van bestuur bevoegd is, volstaat het om dit besluit te nemen op de vergadering van de raad van bestuur.
Indien een ander orgaan, behalve de algemene vergadering, bevoegd is, kan de beslissing genomen worden tijdens de bijeenkomst van een ander orgaan.
Wanneer de algemene vergadering bevoegd is, moet de algemene vergadering  worden samengeroepen.

HET UITSLUITEN VAN WERKENDE LEDEN

Het uitsluiten van werkende leden is een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering (in tegenstelling tot het toelaten, wat eventueel door andere organen kan gebeuren). Indien men een werkend lid wil uitsluiten, heeft men geen andere keuze dan een algemene vergadering te organiseren.

Voor deze beslissing tot uitsluiting is GEEN aanwezigheidsquorum vereist, maar wel een 2/3 meerderheid van de aanwezig stemmen.

BEKENDMAKING?

Het aannemen van een nieuw werkend lid, evenals het uitsluiten van een werkend lid, moet binnen de acht dagen in het ledenregister worden ingeschreven.
Het aannemen en uitsluiten van werkende leden moet niet worden gepubliceerd.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu