Het aannemen en uitsluiten van toegetreden leden

Het aannemen en uitsluiten van toegetreden leden

HET AANNEMEN VAN TOEGETREDEN LEDEN 

Hier gelden dezelfde regels als voor het aannemen van werkende leden.

HET UITSLUITEN VAN TOEGETREDEN LEDEN

De bevoegdheid voor het uitsluiten van toegetreden leden ligt bij de raad van bestuur. Deze bevoegdheid kan wel statutair worden toegewezen aan een ander orgaan, bv de algemene vergadering.

Indien de raad van bestuur of een ander orgaan bevoegd is, kan men dit besluiten op de raad van bestuur of bij de bijeenkomst van een ander orgaan.
Indien de algemene vergadering bevoegd is, wordt men verplicht om een algemene vergadering te organiseren. 

BEKENDMAKING?

In principe is geen enkele bekendmaking vereist bij het aannemen en uitsluiten van toegetreden leden, tenzij statutair voorzien is in een ledenregister voor toegetreden leden. Wanneer dat het geval is, moet men dat ledenregister voor toegetreden leden aanpassen.

Er moet geen kopie van dit ledenregister worden neergelegd bij de griffie.
Het aannemen en uitsluiten van toegetreden leden moet niet worden gepubliceerd.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu