Goedkeuring van de boekhouding

Goedkeuring van de boekhouding

Wat?

De jaarrekening en de begroting moet ieder jaar verplicht voorgelegd worden aan de algemene vergadering, die de exclusive bevoegdheid heeft om de jaarrekening en de begroting al dan niet goed te keuren.
Deze algemene vergadering moet altijd plaatsvinden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar of op een vaste datum binnen die periode, indien dat zo bepaald is in de statuten.

Hoe?

De agenda van de vermelde algemene vergadering moet de voorlegging en de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting bevatten. Een ontwerp van jaarrekening en begroting moet verplicht meegezonden met de uitnodiging, zodat ieder werkend lid zich kan voorbereiden op de algemene vergadering.

De goedkeuring gebeurt steeds bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Indien de jaarrekening en de begroting niet worden goedgekeurd, zal de raad van bestuur een nieuw ontwerp moeten opstellen en deze opnieuw voorleggen aan de algemene vergadering.
In vzw's waar een commissaris werd aangesteld, moet deze eerst verslag uitbrengen vooraleeer men het ontwerp van jaarrekening en begroting kan bespreken.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu