Goed bestuur in een vzw

Goed bestuur in een vzw

Wat?

Goed bestuur houdt in dat men zo goed mogelijk tracht de vzw te besturen en hierover consequent verantwoording zal afleggen aan de bevoegde organen (de algemene vergadering). Een term die veel gebruikt wordt om over goed bestuur te praten, is "Corporate Governance". Er bestaan talrijke Codes hierover, die opgesteld werden om een vennootschap te helpen bij het dagelijks bestuur.

Nu kan men ook de "Corporate Governance" beginselen toepassen binnen een vzw. Deze beginselen zijn echter nog niet echt geintegreerd in een vzw, voornamelijk omdat de controle minder is zonder de constante druk van aandeelhouders. Er zijn wel enkele sectorele iniatieven geweest, zoals "Cultural Governance in België" voor de culturele wereld en "Ziekenhuisgovernance" om de kwaliteit van het bestuur in de medische wereld te verbeteren.
Toch kan men deze beginselen best toepassen binnen iedere vzw en dit omwille van verschillende redenen:

  • betere financiële situatie van de vzw die de principes van goed bestuur toepast
  • het geeft de mogelijkheid om ethisch te kunnen besturen

Nood aan een code?!

De vraag stelt zich of er geen nood is aan een algemeen iniatief, om op te zoek gaan de pijnpunten in de raden van bestuur en directies van onze vzw's. Het is immers niet omdat een raad van bestuur vol goede moed zit, dat hieruit ook steeds honderd procent resultaat volgt. Al zal het belang van deze iniatieven uiteraard aanzienlijker zijn bij de zeer grote vzw's dan bij de kleine.

We kunnen verschillende zaken onderzoeken in deze code, die goed bestuur automatisch met zich mee zal brengen:

  • de ideale samenstelling van de raad van bestuur (benoemingsprocedures, onafhankelijke bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders, ...
  • verduidelijking van de taak tussen directie en raad van bestuur
  • impact van delegatie van bevoegdheden op de aansprakelijkheid
  • het besef van mogelijke belangenconflicten op alle niveau's
  • behoefte aan een minimale evaluatie van de raad van bestuur binnen de vzw

Als men als vzw de hierboven opgesomde puntjes extra in de gaten houdt, zal men snel tot goed bestuur geraken. Dit zal alleen maar voordeel opbrengen voor de werking van de vzw, waardoor met een minimum aantal inspanningen een maximum resultaat wordt behaald. Het is namelijk niet omdat men als vzw geen winstbejag mag hebben, dat men geen interesse moet hebben in een gezonde financiële structuur.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu