De toegetreden leden van een VZW

Wat?

Naast de leden die deel uitmaken van de algemene vergadering en daar kunnen stemmen, kan een VZW er vrijwillig voor kiezen om een tweede soort leden te “creëren”. Dit zijn de zogenaamde

“toegetreden leden”. Toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. Bijgevolg mogen ze de algemene vergadering niet bijwonen en kunnen ze er niet stemmen (tenzij de statuten anders bepalen).

 

 

Rechten

Toegetreden leden maken gebruik van de diensten van de VZW. De toegetreden leden zijn personen die een zekere band hebben met de VZW, zonder zich verregaand te engageren.

Voorwaarden

De categorie van toegetreden leden is niet verplicht. Wanneer de statuten niet voorzien in deze categorie van toegetreden leden, dan is iedereen gewoon (werkend) lid.

Voordeel?

Vooral in VZW’s met veel leden kan het nuttig zijn om toegetreden leden te voorzien. Wanneer een algemene vergadering moet worden samengeroepen kan het aantal op te roepen personen op die manier worden beperkt.

CASE

De voetballers en trainers in een voetbalclub zouden bestempeld kunnen worden als toegetreden leden. Zij maken gebruik van de diensten van de vereniging: zij volgen trainingen, krijgen de mogelijkheid competitiematchen te spelen, zij krijgen een jeugdopleiding, enz. Het is niet noodzakelijk dat alle aangesloten voetballers ook deel zullen uitmaken van de algemene vergadering. Vaak zullen zij hierin ook niet geïnteresseerd zijn.

In een voetbalclub zal er ook een (beperkte) groep zijn die zich meer actief wil inzetten voor de voetbalclub en het beleid mee wil bepalen. De mensen uit deze groep zouden werkend lid kunnen worden. Op die manier zullen ze een stem hebben in het beleid omdat ze deel uitmaken van de algemene vergadering. Zo kunnen ze beslissen over het aanstellen van het bestuursorgaan, het goedkeuren van het door het bestuursorgaan gevoerde beleid, het inkijken en goedkeuren van de jaarrekening, enz.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu