De ontbinding van rechtswege

Wat is een ontbinding van rechtswege?

Wat?

De ontbinding van rechtswege gebeurt automatisch, zonder dat enige tussenkomst vereist is.

In welke gevallen?

De ontbinding van rechtswege  kan in meerdere gevallen voorkomen, wanneer deze in de statuten werden voorzien:

  1. Indien de vzw voor een beperkte duur werd opgericht, zal de vzw van rechtswege ontbonden worden na het verstrijken van deze beperkte duur
  2. ...

Procedure?

Hoewel de ontbinding van rechtswege automatisch gebeurt, zal men nog steeds een procedure moeten volgen.

Gevolg?

Door deze procedure wordt de vzw opgehoffen. Met andere woorden: ze houdt op te bestaan.

De procedure van de ontbinding van rechtswege

Om tot een geldige ontbinding van rechtswege te komen, moet men een bepaalde procedure volgen. Deze bestaat uit een aantal stappen.

Het stappenplan van de ontbinding van rechtswege:

Op elk van onderstaande stappen kan je doorklikken naar een fiche voor verdere uitleg:

  • Bijeenroeping van de algemene vergadering
  • De bestemming van het nettoactief
  • De vereffening
  • Het aanpassen van de briefhoofden op de stukken van de vzw
  • Neerleggen en publiceren

Bijeenroeping van de algemene vergadering

Waarom?

De ontbinding van rechtswege gebeurt automatisch. Maar dit wil niet zeggen dat de algemene vergadering niet meer samen hoeft te komen. Enkel de ontbinding gebeurt automatisch. Bij de andere stappen van de procedure is nog steeds een tussenkomst van de algemene vergadering vereist.

Wie?

Voor meer uitleg kan men doorklikken op de link van de vrijwillige ontbinding.

Verloop?

Voor meer uitleg kan men doorklikken op de link van de vrijwillige ontbinding.

De bestemming van het nettoactief

Het overblijvende nettoactief moet worden toegewezen aan een belangeloos doel. De regeling bij de ontbinding van rechtswege is dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding.

De vereffening

De vereffening houdt zowel een tijdelijke overdracht van het bestuur van de vzw in, als het zuiveren van het passief en het overbrengen van het resterende nettoactief. Voor de vereffening te kunnen starten, moeten er één of meerdere vereffenaars worden benoemd, wat voor de start van hun opdracht zorgt. Na het vervullen van hun taak wordt de vereffening afgesloten.

Benoeming

De benoeming gebeurt op dezelfde manier als bij de vrijwillige ontbinding.

Opdracht

De opdracht van de vereffenaars komt overeen met die bij de vrijwillige ontbinding.

Afsluiten van de vereffening

De manier waarop men de vereffening afsluit, is dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding.

Het aanpassen van de briefhoofden op de stukken van de vzw

De vzw moet de vereffening bekendmaken, zodat de buitenwereld op de hoogte is van de situatie binnen de vzw. De regeling voor de aanpassing van de briefhoofden bij de ontbinding van rechtswege is dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding.

Neerleggen en publiceren

Naast het volledig uitvoeren van de procedure, moeten bepaalde van hierboven vernoemde beslissingen ook bekend gemaakt worden. De regeling bij de ontbinding van rechtswege is dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding.

Gevolgen van de ontbinding van rechtswege

De gevolgen van de ontbinding van rechtswege zijn dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu