De administratieve verplichtingen - uitgebreid

Gedurende het bestaan van een VZW is ze onderworpen aan heel wat verschillende administratieve verplichtingen. Het is aan het bestuursorgaan om deze na te komen.  Indien dit niet gebeurt, kunnen de bestuurders hiervoor zelf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hier worden de verschillende administratieve verplichtingen omschreven en besproken:

Een eerste administratieve verplichting voor de bestuurders bestaat erin om op bepaalde tijdstippen een algemene vergadering te organiseren. Dat moet minstens eenmaal per jaar gebeuren, nl. de zogenaamde gewone algemene vergadering waar o.a. de jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd en er gestemd wordt over de kwijting van de bestuurders (dit is de goedkeuring van het door het bestuursorgaan gevoerde beleid).

Bestanden
vi-vzw-verplichtingen.pdf (pdf, 108Kb)

Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu