Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Welk risico wordt verzekerd?

In principe is de vereniging aansprakelijk voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt bij een derde.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers zorgt ervoor dat deze schade wordt gedekt. Het is dan ook deze verzekering die zal zorgen voor de betaling van de schade.

Wel moet worden opgemerkt dat bij bedrog, herhaaldelijke fout of zware fout van de vrijwilliger, de vrijwilliger zelf aansprakelijk is en zal moeten opdraaien voor de schade (of eventueel zijn familiale verzekering).

Welke verenigingen moeten deze verzekering afsluiten?

Elke vereniging die werkt met vrijwilligers is verplicht deze vereniging af te sluiten.

Uitzondering hierop zijn de feitelijke verenigingen die geen personeel tewerkstellen en niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie (VZW). Deze zijn niet verplicht om deze verzekering af te sluiten. Bij deze verenigingen blijven de vrijwilligers persoonlijk aansprakelijk. Daarom is het zeker een aanrader om in deze vereniging toch zulke verzekering af te sluiten, ter bescherming van de vrijwilligers. 

Wie is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de slachtoffers die schade hebben geleden door een fout van de vrijwilliger.

Voorbeeld

Een vrijwilliger bij een evenement van een vereniging laat per ongeluk een vat bier vallen op de teen van een bezoeker. Indien de vereniging een VZW is of een feitelijke vereniging met personeel of behorende tot een koepelorganisatie, dan is de vereniging hiervoor aansprakelijk. Maar omdat deze verenigingen verplicht een verzekering heirvoor moeten afsluiten, zal de verzekering de schade betalen. 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu