btw (definitie en vrijstellingen)

Wat is de belasting over de toegevoegde waarde (btw)

De btw of de belasting over de toegevoegde waarde is een belasting die geheven wordt op, zoals de naam het zegt, de waarde die door elke schakel (van producent tot consument) van het productieproces wordt toegevoegd. De btw wordt berekend op de totale prijs van een product of dienst.

Hoe werkt het?

Als je een product of dienst koopt, zit er in de prijs van dit product bijna altijd een btw-component verwerkt. Als je bijvoorbeeld nieuwe verlichting koopt voor je verenigingslokaal voor een prijs van 121 euro kan deze 121 euro uitgesplitst worden in de prijs van het product (100 euro) en de btw (21 euro).

Bij de meeste andere belastingen zou je bijgevolg 100 euro aan de verkoper moeten geven en 21 euro aan vadertje staat. Bij de btw is dit niet het geval. Je betaalt gewoon 121 euro aan de verkoper. De vraag is dus, hoe geraakt het gedeelte btw bij de fiscus?

Hoe geraakt de btw bij de fiscus?

De persoon die de belasting dus effectief aan de fiscus zal doorstorten, is in dit voorbeeld de verkoper van de verlichting. De verkoper zal dus van de 121 euro die je aan heb betaald hebt 21 euro aan de fiscus moeten afstaan, de overige 100 euro mag hij zelf houden.

Zo komen we tot het onderscheid tussen belastingplichtige en eindgebruiker.

Belastingplichtige vs. Eindgebruiker

De "belastingplichtige" is dus de persoon die de belasting zal innen van zijn klanten om ze vervolgens door te storten aan de staat. Hij zal met andere woorden niet zelf voor de belasting moeten opdraaien, in tegenstelling tot wat de term belastingplichtige doet vermoeden. De belastingplichtige is als het ware een soort van doorgeefluik tussen eindgebruiker en fiscus.

De "Eindgebruiker" is in tegenstelling tot de belastingplichtige degene die voor de belasting zal opdraaien. Daarom dat de belasting over de toegevoegde waarde ook omschreven wordt als een belasting die enkel de eindgebruiker treft.

Wat heeft de btw met een vzw of stichting te maken?

Het is héél belangrijk om te begrijpen dat een vzw of stichting zowel "belastingplichtige" als eindgebruiker kan zijn. Indien een vzw of stichting enkel eindgebruiker is, moet men zich niet veel zorgen maken.

Indien een vzw of stichting ook "belastingplichtige" wordt, zal deze onderworpen worden aan een aantal verplichtingen en formaliteiten.

btw-vrijstellingen

Voorwaarden btw-belastingplichtigheid

Het is perfect mogelijk dan een vzw of stichting aan elk van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • iedereen kan belastingplichtige zijn;
  • de uitoefening van een economische activiteit;
  • deze economische activiteit(en) worden geregeld en op zelfstandige wijze uitgeoefend;
  • het moet gaan om het leveren van producten en/of diensten die in het wetboek btw worden genoemd;
  • de activiteit(en) mag worden uitgeoefend met of zonder winstoogmerk

In dit geval wordt een vzw of stichting btw belastingplichtige. Maar, de mogelijkheid bestaat dat de vzw of stichting vrijgesteld wordt van het aanreken van btw bij het leveren van goederen of diensten.

Soorten vrijstellingen

In het wetboek btw wordt een hele reeks aan vrijstellingen opgelijst. De vrijstellingen die normaliter van toepassing kunnen zijn op een vzw of stichting worden hieronder verder besproken.

Vrijstellingen op basis van artikel 44 Wetboek btw

De belangrijkste vrijstellingen die op basis van artikel 44 van het wetboek btw van toepassing kunnen zijn op een vzw of stichting zijn de volgende:

  • diensten en leveringen van goederen in ziekenhuizen, klinieken, psychiatrische instellingen, enz.;
  • verstrekken van onderwijs en de daarmee samenhangende leveringen van goederen en verrichten van diensten;
  • verstrekken van goederen en diensten onder bepaalde voorwaarden in jeugdinstellingen, sportinstellingen, bibliotheken, inzake lesgevers, musea, etc..

De bovenstaande lijst is geen volledige opsomming van alle mogelijke vrijstellingen, maar geeft weer welke diensten de wetgever in grote lijnen wenst vrij te stellen.

Vrijstellingen op basis van beperkte omzet

Indien de vzw een jaaromzet heeft die niet hoger is dan [xxx euro, klik hier voor geïndexeerde bedragen], kan de vzw of stichting er voor kiezen om vrijgesteld te worden van btw. Het is echter geen verplichting om deze vrijstelling aan te vragen.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu