Bekendmakingen boekhoudkundige documenten (jaarrekening)

Bekendmakingen

De kleine vzw

De goedgekeurde jaarrekening van de kleine vzw moet jaarlijks neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vzw haar zetel heeft. De jaarrekening van een kleine vzw moet dus niet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België. De neerlegging bij de griffie is GRATIS.
De begroting moet niet verplicht neergelegd worden.

De jaarrekening wordt ondertekend door de personen die de vzw in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu