Arbeidsongevallenverzekering

Welk risico wordt verzekerd?

Elk ongeval dat een werknemer (arbeider of bediende) overkomt tijdens of door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is verzekerd. 

Welke verenigingen moeten deze verzekering afsluiten?

Elke vereniging die werknemers in dienst heeft, is verplicht deze verzekering af te sluiten.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de werknemers die een arbeidsongeval voor hebben met letsel.

Wat is verzekerd?

De arbeidsongevallenverzekering dekt: loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden en zorgt voor de vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden. 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu