Algemeen

Vóór de wijziging van de vzw-wetgeving, waren vzw's vrij om te kiezen hoe ze hun boekhouding voerden. Men mocht vrij kiezen hoe men de ontvangsten en uitgaven van de vzw noteerde en centraliseerde. De enige verplichting voor de vzw's was dat men jaarlijks de jaarrekening en begroting ter goedkeuring moest voorleggen aan de algemene vergadering.

De wetgever was van oordeel dat een grotere uniformiteit met betrekking tot het voeren van de boekhouding wenselijk was, en legde een aantal verplichtingen op met betrekking tot de boekhouding. Deze verplichtingen blijken ingewikkeld en moeilijk haalbaar voor de meeste vzw's. Daarom heeft vereniginginfo een tool gecreërd waarmee de boekhouding gevoerd kan worden.

Meer informatie met betrekking tot de boekhouding vindt u lager:


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu