Ontbinding en vereffening van de VZW - Wat met het UBO-register?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Het UBO-register

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.

Sinds 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen en dus ook VZW’s verplicht om naast het registreren van de uiteindelijke begunstigden met jaarlijkse bevestiging ook via het online platform bewijsstukken toe te voegen. Dat kan door ieder document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. 

Meer informatie over de verplichting van het UBO-register vind je in ons handig stappenplan.

Wat met het UBO-register bij ontbinding en vereffening van een VZW?

Er zijn een aantal manieren waarop een VZW kan stopgezet worden (meer info over de ontbinding en vereffening van een VZW vind je hier). 

Een ontbinding en vereffening van een VZW moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Er bestaat een automatische link tussen het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ook tussen de KBO en het UBO-register bestaat er een automatisch link.

Bijgevolg wordt bij de publicatie van de ontbinding en vereffening van de VZW in het Belgisch Staatblad ook automatisch het UBO-register aangepast. Wanneer de registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register op de dag van de ontbinding en vereffening in orde was, moet men geen verdere aanpassingen doen in het UBO-register en moeten de uiteindelijke begunstigden er niet verwijderd worden.

Moeten vereffenaars ook worden geregistreerd in het UBO-register?

In een antwoord op een parlementaire vraag liet minister Van Quickenborne verstaan dat vereffenaars niet verplicht zijn zich te registreren als uiteindelijke begunstigden in het UBO-register.  

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.