Neerleggen jaarrekening

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Bekendmakingen boekhoudkundige documenten (jaarrekening) 

 
DE KLEINE VZW 
De goedgekeurde jaarrekening van de kleine vzw moet jaarlijks neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vzw haar zetel heeft. De jaarrekening van een kleine vzw moet dus niet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België. De neerlegging bij de griffie is GRATIS. De begroting moet niet verplicht neergelegd worden. 
De jaarrekening wordt ondertekend door de personen die de vzw in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen. 
Het papier ter neerlegging van de jaarrekening moet volgende gegevens bevatten: de naam van de vzw zoals in de statuten bepaald,  de rechtsvorm ("vzw" of "vereniging zonder winstoogmerk"), de nauwkeurige omschrijving van de zetel van de vzw (adres), het ondernemingsnummer en de jaarrekening. 
Iedereen kan op de griffie van de rechtbank van koophandel kosteloos inzage krijgen van de neergelegde documenten of tegen betaling een afschrift hiervan ontvangen. 


DE GROTE EN ZEER GROTE VZW 
De grote en zeer grote vzw's moeten binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering hun jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Op de website van de Nationale Bank vindt men de vereiste modellen. Hierbij moet ook een lijst gevoegd worden die de namen en de voornamen van de bestuurders bevat, evenals de namen en voornamen van de commissarissen in functie. Ook het eventuele verslag van de commissarissen moet hieraan toegevoegd worden. 
De neerlegging bij de Nationale Bank is niet gratis. 
De griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vzw haar zetel heeft, krijgt van de Nationale Bank een bevestiging van neerlegging. Deze bevestiging wordt dan opgenomen in het vzw-dossier.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.