Een adreswijziging door de gemeente? De publicatie kan gratis

Geschreven op door
Categorie vzw's

Aanpassing in Belgisch Staatsblad

Stel je voor: jouw gemeente voert een hernummering uit in een straat zodat elk huis een nieuw huisnummer krijgt. Dan heeft dat gevolgen, ook voor uw vzw. Als het adres van een vzw wijzigt, moet dat immers aangepast worden via een publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vzw is verplicht om deze aanpassing te publiceren, waarbij normaal gezien een publicatiekost van 124,63 euro (bedrag januari 2017, klik hier voor de geïndexeerde bedragen) moet betaald worden.

Statutenwijziging

Een adreswijziging houdt eigenlijk een statutenwijziging in. De statuten van de vzw moeten dus worden aangepast.

Een statutenwijziging moet steeds beslist worden in de algemene vergadering, waarin de werkende leden mogen stemmen. Tenzij de statuten strengere meerderheden bepalen, zijn de volgende meerderheden van toepassing volgens de vzw-wet:

  • 2/3 van de werkende leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;
  • de wijziging wordt pas aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Daarna moet de statutenwijziging verwerkt worden in de vereiste aanvraagformulieren voor publicatie. De documenten kunnen enkel in papieren versie (niet elektronisch) worden neergelegd (persoonlijk of per post) op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Let wel: een attest van de overheid moet dan als betalingsbewijs worden bijgevoegd.

Voorbeeld

Sinds jaar en dag ligt het lokaal van de plaatselijke toneelvereniging in de Nieuwstraat 22. Doordat de gemeente een herindeling van de straten doorvoert, beslist het om deze straatnaam te veranderen in Nieuwjaarstraat.

De toneelvereniging zal dan het nodige moeten doen om de adreswijziging te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegenwoordig kan dit dus gratis.