De aangifte van de rechtspersonenbelasting: deadline en toe te voegen stukken

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

De meeste VZW's zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (check voor de zekerheid ons stappenplan: "rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting").
Wanneer een VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting moet er jaarlijks een online aangifte gedaan worden via BIZTAX, ook al zijn er geen inkomsten aan te geven.
 

Deadline

Sinds 17 mei 2022 is BIZTAX opnieuw beschikbaar voor de aangifte van inkomstenjaar 2021.
Vroeger moest de aangifte van de personenbelasting voor de meeste VZW’s gebeuren rond september/oktober. De exacte termijn werd dan gepubliceerd op de pagina van de FOD Financiën.
Sinds vorige jaar is deze termijn (door een wetswijziging) vastgelegd op uiterlijk de laatste dag van de zevende maand volgend op het afsluiten van het boekjaar.

Voorbeeld: Een VZW sloot het boekjaar af op 1 oktober 2021. De aangifte moet binnen zijn op 31 mei 2022.

Uitzondering: Voor VZW’s die het boekjaar afsluiten tussen 31 december 2021 en 28 februari 2022 is er een bijkomende indieningstermijn tot en met 17 oktober 2022.

Let op: voor sommige VZW’s loopt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar, voor andere VZW’s niet. Maar ook wanneer het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar moeten bij de aangifte van de rechtspersonenbelasting de inkomsten van het afgelopen kalenderjaar worden aangegeven.

Toe te voegen stukken

Verplicht toe te voegen:

  • Jaarrekening (voor kleine VZW’s die de jaarrekening niet bij de Nationale Bank moeten neerleggen)

Niet verplicht toe te voegen maar wel aan te raden om te anticiperen op eventuele controle:

  • Proces-verbaal goedkeuring door de algemene vergadering
  • VZW’s wiens boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar moeten daarnaast ook financieel overzicht van het kalenderjaar voegen

Meer weten over de aangifte van de rechtspersonenbelasting? Ontdek dan ons handig stappenplan en bijhorende video met meer uitleg.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.